Sistemi kapitalist në kolaps, Islami shihet si zgjidhja më e mirë!  Mr. Ejup Haziri Kolapsi amerikan Kriza ekonomike që ka përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me falimentimin e bankave më të mëdha në vend dhe dështimin kataklizmik, e që as miratimi i planit prej 700 milardë dollarësh nuk ishte i mjaftueshëm,...
Koncepti i peshqeshit në sheriatin islam: Me fjalën peshqesh kuptohet dhurata që i bëhet dikujt në mënyrë vullnetare, vlerë monetare qoftë apo diçka tjetër. Peshqeshi dallon nga huaja, pasi peshqeshi bëhet pronë e personit që i dhurohet, kurse huaja jo. Po ashtu, peshqeshi dallon nga lëmosha ose sadakaja. Me...
Dinari islam prej kohësh është monedha e Darul-Islam (shtetit islam). Pas rënies se Perandorisë Osmane monedha islame u harrua. Profesori spanjoll Umar Ibrahim Vadillo, themelues i të ashtuquajturve Murabitet, kishte idenë e "rivënies". I propaguar për mjet pagës, dinari do të duhet të përdorej si kundërmonedhë ndaj dollarit amerikan...
Qëndrimi i Islamit për monopolin dhe luftën ndaj tij Përkufizimi i përgjithshëm i monopolit është magazinimi i mallit në kohën e lirësisë për ta shitur atë në treg kohën e shtrenjtësisë dhe kur njërëzit të kenë nevojë të theksuar për atë mall. Pasojat që sjell monopoli nuk janë të reja,...
Turqia mbështet gjithnjë e më shumë zhvillimin e sektorit të bankave islamike: me këtë synohet që të tërhiqen më fort investime nga vendet myslimane. Ekspertët e përshëndësin këtë, kritikët janë të shqetësuar. Përdorimi i bankave islamike, i të ashtuquajturave banka me pjesëmarrje, po bëhet gjithnjë e më i preferuar...
Ortakëria në tregti (sheriketul-inan) është një gjë të cilën All-llahu ua ka bërë të lejuar muslimanëve me qëllim të përfitimit të përbashkët dhe të ndihmuarit në lehtësimin e barrës së kësaj jete. I dërguari i All-llahut, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, thotë: All-llahu, subhanehu ve teala, thotë: Unë jam i...
All-llahu i Madërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë: “Karuni ishte nga populli i Musait dhe ai e shtypte atë popull ngase Ne i patëm dhënë aq shumë pasuri saqë një grup i fuqishëm mezi bartnin çelësat e (pasurisë së) tij, e kur populli i vet i tha: "Mos...
Në rasin e menaxhimit të punonjësve durimi juaj vihet shpes në provë nga mungesa e motivimit, rezistenca e tyre për të bërë atë që ju u kërkoni. Dhe vetëm pse jeni bosi nuk nënkupton që defakto jeni përfekt. Shpeshher, ne të gjithë, themi gjëra për të cilajt pendohemi më...
Nëse lexon gazetat këto kohë, mund të mendosh se bumi i shumëpërfolur i prodhimit të energjisë në SHBA është aq i fortë sa do ta bëjë Arabinë Saudite dhe pjesën tjetër të kartelit OPEC të parëndësishëm. Parashikimet e kohëve të fundit të kryera nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë, (IEA),...
 Njerëzit punojnë së bashku në një institucion arsimor, duke qenë dhe duke e shprehur individualitetin e tyre të ndryshëm. Duke e ditur këtë fakt, autorët e ndryshëm janë marrë me studime shumë të ndërlikuara, për të kuptuar se si njerëzit veprojnë në mënyrë individuale dhe në grup në një...