Luksemburgu do të jetë selia e bankës së parë në eurozonë me emrin ORIS BANK. Kapitali fillestar është prej 60 milionë euro, që ka për qëllim sigurimin e shërbimeve bankare për individët, kompanitë dhe sektorin privat. ORIS BANK, do të ketë edhe degë në kryeqytetin francez Paris, në atë...
Roli i parimeve Islame në ruajtjen e pasurisë publike Parimet Islame luajnë një rol tejet të rëndësishëm në jetën sociale dhe ekonomike të njeriut dhe të shtetit. Dr. Jusuf Ibrahimi, drejtor i qendrës “Al Kamil” për Ekonominë Islame konfirmon se Islami i dënon krimet e korrupsonit dhe shpërdorimit të pasurisë...
Asambleja e Juristëve Muslimanë të Amerikës Rreth disa veprimtarive tregtare 1. Hapja e filialeve të dyqaneve që shesin ushqime që përmbajnë edhe harame.  - Nuk lejohet për myslimanin të kërkoj hapjen e një filiali tregtar, për shitjen e mallrave ushqimore që përmbajnë ushqime ose pije të ndaluara fetarisht, vetëm...
Nga: ARBEN KARAPICI*Ministrat e Jashtëm të vendeve anëtare në NATO u ndeshën me një tematikë të ngjeshur, ndërsa ata u takuan në Bruksel me rastin e fundit të vitit që partitë shqiptare fituan atje. Në fakt, ajo që zgjedhjet e së dielës prodhuan atje ishte thuajse identike me atë...
Njeriu si individ nuk është masë, por si qenie shoqërore dhe për këtë arsye nuk guxon të jetojë e të punojë ekskluzivisht vetëm për vete dhe për nevojat e tij personale. Njeriu - muslimani duhet të punojë dhe të kujdeset si për vete e për nevojat e tij, ashtu...
Dinari islam prej kohësh është monedha e Darul-Islam (shtetit islam). Pas rënies se Perandorisë Osmane monedha islame u harrua. Profesori spanjoll Umar Ibrahim Vadillo, themelues i të ashtuquajturve Murabitet, kishte idenë e "rivënies". I propaguar për mjet pagës, dinari do të duhet të përdorej si kundërmonedhë ndaj dollarit amerikan...
Islami e ka ligjëruar ringjalljen e tokës së vdekur (djerrë) dhe vënien e saj në efiçencë, sepse prej këtij procesi përfiton e gjithë shoqëria dhe individitët, pra përmes mbjelljes së tokës dhe ndërtimit të saj. Në këtë mënyrë shtohet prodhimi dhe shoqëria realizon një jetë më të mirë ekonomike....
Londra synon të zgjerojë pozicionin e saj si qendër financiare ndërkombëtare dhe po zbulon në këtë rrugë botën islame. Së shpejti qyteti i Londrës do të ketë një indeks islam dhe titull borxhi sipas modelit islam. Londra kërkon të bëhet qendër për tregtinë financiare të vendeve islame. Për këtë...
A lejohet që i zoti i kapitalit të përcaktojë një shumë të caktuar fitimi në kompanitë me mudarebe?! Asambleja e Jurispodencës Islame Sesioni i 14-të, vendimi i pestë Datë: 0581412H – 09/02/1992 Nuk lejohet në mudarebe (bashkimi i punës me kapitalin) që i zoti i kapitalit të përcaktojë një shumë të caktuar të...
Vendimi i qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për të nxjerrë një “ligj” që përputhet me ligjin e Sheriatit Islam - ngre një pyetje interesante: Çka nëse Britania e Madhe dhe shtete të tjera jo -muslimane të kalojnë plotësisht në parimet islame në sektorin e financës?  Unë mendoj se bota...