Turqia mbështet gjithnjë e më shumë zhvillimin e sektorit të bankave islamike: me këtë synohet që të tërhiqen më fort investime nga vendet myslimane. Ekspertët e përshëndësin këtë, kritikët janë të shqetësuar. Përdorimi i bankave islamike, i të ashtuquajturave banka me pjesëmarrje, po bëhet gjithnjë e më i preferuar...
Instituti i Statistikave të Turqisë (TÜİK), publikoi të dhënat e Prodhimit të Brendshëm Bruto (GDP) për tremujorin e tretë të vitit. Sipas këtyre të dhënave, me metodën e prodhimit të produktit të brendshëm bruto në tremujorin e tretë të vitit sipas të njëjtës periudhë të një viti më parë në...
Nga: ARBEN KARAPICI*Ministrat e Jashtëm të vendeve anëtare në NATO u ndeshën me një tematikë të ngjeshur, ndërsa ata u takuan në Bruksel me rastin e fundit të vitit që partitë shqiptare fituan atje. Në fakt, ajo që zgjedhjet e së dielës prodhuan atje ishte thuajse identike me atë...
Uria në botë   Uria është dukuri e njohur qysh nga lashtësia dhe ka të bëjë me mungesën e ushqimit. Kjo dukuri bëhet e dukshme atëherë kur njerëzit vdesin nga uria. Uria e nënkupton edhe dukurinë e mungesës së nevojshm të ushqimit për njerëzit. njeriut për të pasur shëndet...
Rreth 25 për qind e popullsisë së botës është muslimane dhe është e qartë se ka segmente të tregjeve globale që i përmbahen kërkesave të tyre fetare. Hallall, një fjalë arabe e cila do të thotë e lejuar sipas ligjit Islam, kjo është e nevojshme për konsumin e mallrave dhe...
SAKK (Sukuk – shumësi): është termi i fjalës ‘cheque’, ky term është huazuar nga fjala arabe SAKK dhe në fillim ka pasur funksionin e kuponëve të cilët iu është dhënë njerëzve që kanë punuar në qeveri për shpenzime ditore kurse më vonë ka luajtur rolin e çeqeve “cheques” të...
Makina me kamatë 🏡 Shtëpia me kamatë 💡 Mobiljet me kamatë 🔖 Martesa me kamatë Allahut i kërkojmë ndihmë.... Kanë vazhduar njerzit të punojnë me kamatë sikur të ishte gjynah i vogël, dhe ai është duke luftuar Allahun Zotin e botërave. 👉 O ti i cili punon me kamatë 👇Lexoje këtë hadith ! Nga Abdull-llah Ibn Mesudi nga...
Londra synon të zgjerojë pozicionin e saj si qendër financiare ndërkombëtare dhe po zbulon në këtë rrugë botën islame. Së shpejti qyteti i Londrës do të ketë një indeks islam dhe titull borxhi sipas modelit islam. Londra kërkon të bëhet qendër për tregtinë financiare të vendeve islame. Për këtë...
WADIAH - Safekeeping: ‘Wadiah’ rrjedh prej fjalës ‘vada’a’ që d.m.th. për të lënë apo depozituar. Në aspektin gjuhësor do të thotë për të lënë diçka në kujdesin e dikujt tjetër. Në aspektin terminologjik i përshtatet llogarisë rrjedhëse apo llogarisë së kursimit.
Ligji ekonomik islam-Qenia njerëzore dhe natyra   Nga perspektiva islame gjithçka është e pasur dhe me bollëk në këtë botë. Kjo është e qartë dhe e thjeshtë për këdo vëzhgues. Megjithëse qenia njerëzore është në epiqendër midis miliona specieve të këtij planeti, ai nuk është as më i madhi...