All-llahu i Madërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë: “Karuni ishte nga populli i Musait dhe ai e shtypte atë popull ngase Ne i patëm dhënë aq shumë pasuri saqë një grup i fuqishëm mezi bartnin çelësat e (pasurisë së) tij, e kur populli i vet i tha: "Mos...
Studimi amerikan: Paraja nxjerrë te miren dhe te keqen nga njeriu   Paraja është një shpatë dyteheshe: vec parafytyrimi i banknotave mjafton te motivoj njerëzit për punë me te madhe, por njekohësisht i bën me pak te gatshëm për ndihmë. Ketë zbuluan US-psikologët ne një studim. Në nëntë shkallë...
SHTËPIA E NJERIUT QË POSEDOI 14 MILIARD $ Emri i plotë: Nasser Al-Kharafi Mosha: 64 vjet Gjendja familjare: I martuar, baba i 5 fëmijëve Vendi: Kuvajt Edukimi: Bachelor i Arteve / Shkencës Vlerësimet e Pasuria: 14.0 miliardë dollarë Burimi i pasurisë: Trashëgimia Aktiviteti: Ndërtim I klasifikuar nga Forbes 2008 - Worldwide: renditet i 46 pasanik në botë Kurse i...
Lidershipi në islam është një besim. Shpesh, merr formën e një kontakte të hapur ose betimit midis një lideri dhe ndjekësve të tij që ai do të bëjë të pamundurën për t'i udhëzuar ata, për t'i mbrojtur dhe për t'i trajtuar me drejtësi. Pra, fokusi i lidershipit në islam...
Në fillim të Islamit, zekati është përmendur në suret mekase, por duke patur për qëllim kontributin solidarizues, vullnetar, të papërcaktuar në kohë e sasi. Allahu i Madhëruar thotë: “Në të vërtetë besimtarët janë të shpëtuar. Ata të cilët janë të nënshtruar dhe përkushtuar në faljen e namazit, ata të...
Tashmë është kthyer në traditë që në jetën sociale dhe politike të bëhen analiza dhe llogari të periudhave të caktuara. Në përgjithësi vlerësim u bëhet proceseve 10, 50 dhe 100-vjeçare. Kështu ne mund ta vlerësojmë performancën e Turqisë në të gjitha harqet kohore. Por në këtë program do të...
Sipas të dhënave të fundit që ka kuplikuar Banka Qendrore e Republikës së Turqisë (TCMB) asetet e Turqisë jashtë shtetit në fund të janarit kanë arritur në 217,2 miliardë dollarë. Banka Qendrore e Republikës së Turqisë (TCMB) ka publikuar të dhënat lidhur me Pozicionin Ndërkombëtar të Investimeve (PNI) të Turqisë...
Islami e postulon teorinë e tij ekonomike dhe filozofike me orientim kozmologjik. Është një fakt kozmik që universi dhe të gjitha qeniet e gjalla dhe jo-të gjalla brenda tij i binden ligjeve të pandryshueshme të Krijuesit të vet. Kështu Islami i kërkon qenies njerëzore të jetë në mirëkuptim me...
Uria në botë   Uria është dukuri e njohur qysh nga lashtësia dhe ka të bëjë me mungesën e ushqimit. Kjo dukuri bëhet e dukshme atëherë kur njerëzit vdesin nga uria. Uria e nënkupton edhe dukurinë e mungesës së nevojshm të ushqimit për njerëzit. njeriut për të pasur shëndet...
RIBA AL-FADL : është kërkim i shumës-sasisë më të madhe në produkte të cilat janë në kategorinë homogjene. Koncepti i ‘Riba al-fadl’ i referohet transaksioneve të shitjes (mall me mall) ndërsa ‘Riba al-nasiah’ i referohet transaksioneve në kredi-kamatë.