Sipas të dhënave të fundit vëllimi tregtar ndërmjet Turqisë dhe vendeve arabe është realizuar në nivelin e 35 miliardë dollarëve   Shkëmbimet tregtare ndërmjet Turqisë dhe vendeve arabe vazhdojnë të shënojë rritje. Sipas të dhënave të fundit vëllimet tregtare me Irakun janë realizuar në shifrën 10,8 miliardë dollarë, me...
Si të llogarisim zekatin e pasurisë në të holla Zekati është një nga detyrimet e rëndësishme islame, i cili për nga rëndësia vjen i treti, pra pas namazit dhe para agjërimit. Kushtet që duhet të plotësojë një musliman për të dhënë zekatin e të hollave (monedhave) janë këto: Të...
Arti i nxitjes së punëtorëve       Nxitje: është përmbledhje e shtytësve që na shtyjnë ta bëjmë ndonjë punë. Të mirët nxiten të bëjnë atë punë që mendojnë se më shumë është e ndërlidhur me interesin e fesë së tyre, kurse kjo i udhëheqë drejt arritjeve të mëdha...
Lëmosha ka nam te madh ne Islam; është prej argumenteve me te fuqishme për besimin e lëmoshëdhënësit. Kjo për faktin se njeriu nga vet natyra e tij është i prire për te punuar për fitimin e pasurisë keshtuqe shpenzimi i saj d.t.th: për të kundërshtim i natyrshmërisë se tij,...
Së paku në një aspekt, bota sot duket më shumë si ajo e vitit 1000 pas erës së re se sa e vitit 1950. Harta e mësipërme tregon se "qendra ekonomike e gravitetit" globale po zhvendoset me shpejtësi në lindje dhe jug, dhe pothuajse është kthyer aty ku ishte 1.000 vjet...
Një fjalorth i shkurtër i termve ekonomik Islam  Riba, Musharika, Muzara'ah - cka do të thojnë këto fjalë? Këto thjeshtë janë terma ekonomik islam në gjuhën arabe që do t'i ndeshni duke bërë biznes në form islame ose duke lexuar në lidhje me ketë subjekt.   Këtu është një...
Studimi amerikan: Paraja nxjerrë te miren dhe te keqen nga njeriu   Paraja është një shpatë dyteheshe: vec parafytyrimi i banknotave mjafton te motivoj njerëzit për punë me te madhe, por njekohësisht i bën me pak te gatshëm për ndihmë. Ketë zbuluan US-psikologët ne një studim. Në nëntë shkallë...
Mr. Ahmet Alibashiç   Kapitali shoqëror relativisht është një koncept i ri në shkencat shoqërore i cili shpreh aftësinë e pjesëmarrësve të një shoqërie ose grupe që kolektivisht të veprojnë rreth realizimit të qëllimeve të përbashkëta.  Kontrolli dhe angazhmani aktiv në forma të ndryshme të shfrytëzimit janë elementet më...
Pasqyra islame për moralin dhe ekonominë   Dr. Sulejman Topoljak   Të gjithë ekspertët me peshë dhe mendimtarët të cilët mirren me hulumtimin e shoqërive njerëzore dhe moralin në pajtim me racën njerëzore sot gëzon njërën prej krizave më të mëdha në pjesën e dytë te ekzistëncës së saj....
ALLAHU XH.SH. NË KURANIN FISNIK THOTË: “DHE MOS E HANI PASURINË E NJËRI-TJETRIT NË MËNYRË TË PALEJUAR, E AS MOS U PARAQITNI ME TË (ME RYSHFET) TE GJYKATËSIT PËR TË GRABITUR NË MËNYRË TË PADREJTË NJË PJESË TË PASURISË SË NJERËZVE, KUR JU E DINI (SE ATË PO E...