Rritet punësimi në EU

372

Sipas të dhënave të Evrostatit, gjatë tremujorit të tretë të vitit numri i personave të zënë në punë në eurozonë dhe në të gjithë Bashkimin Evropian është rritur me nga 0,2%.

Në tremujorit të dytë, punë zënia është rritur përkatësisht me 0,4% dhe me 0,3%