Arsyet e dështimit të bizneseve të reja

242

Fatkeqësisht, shumica e bizneseve nuk jetojnë më shumë se 10 vjet. Nga statistika të përgjithshme, gjysma e bizneseve mbyllen brenda 5 viteve të para, ndërsa rreth 70% brenda 10 viteve.Shumë sipërmarrës edhe pse dështojnë në biznesin e parë dhe janë pjesë e këtyre statistikave të dështimit, vazhdojnë të tentojnë dhe mund të arrijnë suksesin me tentativat e radhës.Në grafikun më poshtë tregohen arsyet më kryesore sipas një studimi të CB insights. Sipas industrive dhe vendit, këto arsye marrin edhe rëndësi të ndryshme sa i përket dështimit./Eo