Instituti Islam IRTI do të krijojë një Platformë Elektronike për Qëndrueshmërinë e Vakëfit

495

Instituti Islam për Kërkim dhe Trajnim (IRTI) synon që të krijojë një platformë elektronike për mbrojtjen dhe verifikimin e pronave të Vakëfit (Pasuria Islame) Platforma synon të ruajë të drejtat e përfituesve të Vakëfit dhe të sigurojë qëndrueshmërinë e funksioneve të saj zhvillimore dhe sociale.

Platforma “Ish’had” do të ndërtohet duke përdorur teknologji moderne financiare, FinTech, duke përfshirë Blockchain dhe Internet of Things, për të siguruar verifikueshmërinë e regjistrave të Vakëfit, menaxhimit dhe performancës, në mënyrë që Vakëfi të arrijë objektivat e tyre dhe të ruajë qëndrueshmërinë e tyre nëpër breza.

IRTI thekson se platforma nuk ndërhyn në procedurat dhe kërkesat vendore të vendit që drejtojnë Vakëfin. Platforma është një zgjedhje e hapur për të gjitha institucionet Vakëf dhe donatorët Vakëf që të përfitojnë nga shërbimet e tij të vërtetimit që ofrojnë mbrojtje shtesë, transparencë dhe mbikëqyrje të Vakëfit nga anëtarët e platformës në mbarë globin.

Platforma “Ish’had” synon që të plotësojë platformën e Qendrës Botërore të të Ekselencës, të cilën Banka Islame e Zhvillimit (IsDB) planifikon ta themelojë në Medine, Arabia Saudite, këtë vit.  Qendra e Ekselencës synon të mbështesë institucionet e Vakëfit dhe të përmirësojë komunikimin dhe bashkëpunimin midis anëtarëve të industrisë së Vakëfit në të gjithë botën.