STANDARTI HALLALL

1105

Shkarko “Standarti Hallall”, pdf
STANDARTI-HALLALL-LHSH

STANDARTI HALLALL
Udhëzime të përgjithshme për përdorimin e termit “hallall”
BAZUAR NË
Udhëzime të përgjithshme për përdorimin e termit “hallall” Codex Alimentarius si dhe Standardi Hallall përdorur nga Dhoma e tregtisë Islame.

Përpunuar nga
Lidhja e Hoxhallarëve të Shqipërisë