Nëse do të kërkonim një definicion Islam për produktivitetin, me siguri do të mund të mblidhej në fjalën “bereqet” ose bekim. Të jesh në gjendje të arrish më shumë me sa më pak resurse, të bësh shumë në pak kohë, dhe të gjenerosh shumë me përpjekje të vogla është...
Unë e urrej rutinën. Përveç kur bie fjala për rutinën e mëngjesit J Kjo është diçka në të cilën përpiqem dhe i përmbahem. Ja ca gjëra rreth fillimit të ditës suaj përmes një numri të veprave të para-planifikuara të cilat me të vërtetë ta rregullojnë ditën tënde. Më poshtë do...
Ju duhet të synoni t'i shndërroni 7 aktivitetet Produktive shpirtërore në shprehi tuajat, në mënyrë që me shpresë do të vazhdoni të përfitoni prej tyre gjatë gjithë jetës suaj. Unë i konsideroj këto aktivitete si të pandara nga njëra tjetra sa i përket çdo Muslimani Produktiv. Ti zhvilloni ato...
“Pasha El-„Asr (kohën). Me të vërtetë, njeriu është në humbje! Përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira; e këshillojnë njëri tjetrin me të vërtetën, dhe e këshillojnë njëri tjetrin për durim”. (Surja El-‘Asr) Një shok i imi i vjetër më tha njëherë: “Një mit po sillet vërdallë këtyre ditëve....
Rëndësia që u kushtoi profeti Muhamed lidhjeve ndërmjet njerëzve Kur jeta e profetit Muhamed (a.s) dhe këshilla që ai u dha njerëzve analizohen me kujdes, mund të vihet re se ai gjithmonë ka vepruar si shembull dhe se ai bënte sugjerime që ndihmonin për të qetësuar emocionet dhe dëshirat e...
Pyetje:”Fillimisht, e falënderoj Zotin sepse gjithmonë përpiqem që shokët dhe kolegët e mi t’i ftoj drejt përkushtimit në fe. Një nga kolegët e mi, është i dalluar në lëmin shkencor. E meta e tij konsiston në shoqërimin me një person jofetar, i cili ka prirje drejt të keqes. çfarë...
Si myslimanë,çfarë shohim kur ndodhemi përballë pasqyrës. Allahu kërkon prej nesh që aty të shohim vetë Profetin (a.s). “Vërtet, ju e kishit shembullin më të lartë në të dërguarin e Allahut, kuptohet ai që shpreson në shpërblimin e Allahut në botën tjetër, ai që atë shpresë e shoqëron duke e...
Pastrimi i parave dhe qëndrimi i Islamit ndaj saj Allahu e ka krijuar njeriun me një natyrë që e pëlqen pasurinë dhe këtë të fundit Allahu e ka bërë zbukurim për jetën e dynjasë. Për këtë arsye Allahu i Lartësuar ka urdhëruar që pasuria të ruhet dhe e ka renditur...
Po thuaj se çdo kompani para se tё filloj tё funksionoj,bёnё planifikimin e tё ardhёmesё duke u pёrqёndruar nё tre pika themelore: parashikimi i sё ardhёmes,pёrfytrimi i pamjes qё doni tё ketё ajo dhe gjetja e mёnyrave pёr tu siguruar qё ajo tё jetё e tillё, ashtu siç e...
Kur bën pazar në Gjermani mund të ndihmosh fshatarët në Amerikën Latine. Këtë e bën të mundur e ashtuquajtura tregëti e ndershme. Ky segment ka rritje të madhe, por spekulluesit e produketeve agrare e lodhin tregun. Për gjermanët është duke u bërë gjithnjë e më e rëndësishme që të kenë...