Zekati i mallrave tregtare Këtu kemi të bëjmë me çdo lloj malli që është në shitje, pa marrëë parasysh çfarë lloji është, bie fjala, këpucë, rroba, pemë, automjete, banesa etj. Në të gjitha këto lloje duhet të jepet zekati, ngase janë mallra të cilat shiten. Argument për këtë kemi ajetin: "o...
Edhe pse termi "filantropi" është relativisht i ri për qytetarët e vendit tonë, koncepti për të kontribuar për të mirën e përbashkët gjithmonë ka qenë pjesë e kulturës sonë. Megjithatë, edhe sot, filantropia shpesh keqinterpretohet me ndërhyrjet humanitare dhe bamirëse, duke neglizhuar mundësinë e përdorimit të filantropisë si një...
Një menaxher i mirë apo i keq projektesh bën diferencën mes një projekti të paraqitur në kohë dhe brenda buxhetit dhe një projekti të dështuar. Por si mund të bëheni një menaxher i mirë projektesh? CIO.com ka biseduar me ekspertë dhe ekzekutivë të IT-së për ta zbuluar. Të kesh titullin “menaxher...
Nëse doni që të merrni informacione të rëndësishme rreth asaj që mendojnë konsumatorët tuaj, atëherë mund të vini në punë një pyetësorë. Me poshtë renditen disa hapa qe mund te jene te vlefshme per ju... Instruksione Pyetësorët për konsumatorët krijohen nga organizatat në mënyrë që këta të fundit të japin mendimet e...
Edhe pse ju mund të vini nga eksperienca të mëparshme profesionale ju keni entuziazëm kur filloni një punë të re dhe sulmoheni nga një breshëri pyetjesh: A do të jem në gjendje ta bëjë mirë atë? Si duhet të sillem? çfarë duhet të them që të lë gjithmonë përshtypje...
Çdokush mund të bëjë inovacion. Inkorporomi i inovacionit në biznes të ndihmon ta ruash kohën dhe paratë, dhe të krijon avantazhe konkuruese që të rritësh dhe ta adaptosh biznisin tënd në treg. Por, çka është inovacioni ? Inovacioni në përgjithësi i referohet ndryshimit apo krijimit të një procesi më efektiv, produkti...
Rreth mosmarrëveshjeve në mes bashkëshortit dhe bashkëshortes së punësuar Vendimi nr. 144 (2/16) Këshilli i Akademisë Ndërkombëtare të Fikhut Islam, i mbledhur në sesionin e tij të gjashtëmbëdhjetë në qytetin e Dubait, në Emiratet e Bashkuara Arabe në datat 30 Sefer -5 Rebiul Euel 1418 h. që korrespondon me 9-14 Prill...
Marrja e pasurisë së të tjerëve padrejtësisht është mëkat i madh Allahu i Madhëruar ka thënë: “Dhe mos e hani pasurinë e njëri-tjetrit në mënyrë të palejuar, e as mos u paraqitni me të (me rryshfet) te gjykatësit..” (Bekare; 188) “Përgjegjësia (ndëshkimi) është vetëm kundër atyre që u bëjnë njerëzve padrejtësi...
Kështu është rrizku yt ! Në Bagdad kur shteti udhëhiqej nga Harun Err-Rreshidi, dy burra të verbër ishin ulur në rrugën e princeshës Zubejda që ishte e njohur me bujarinë e saj. Njëri prej tyre tha: O Allahu im! Më furnizo nga mirësitë Tua. Tjetri tha: O Allahu im! Më furnizo nga...
20 vjeçarët lehtë mund ta gjejnë vetën në librin e Meg Jay, "The Defining Decade" "Unë ndihem sikur ndodhem në mes të një oqeani. Sikur mund të notoj në çdo drejtim, por nuk shoh breg në asnjërën anë, andaj edhe s'di në cilin drejtim të shkoj." Na është thënë se në...