Pyetja: Eselam alejkum! I nderuari hoxhë! Këtu në Zvicër, nëse punëtori i bën 12 muaj punë të rregullt dhe pas kësaj mbetet pa punë, atëherë enti i punësimit e paguan atë për dy vite rresht derisa të gjejë pune, ndërsa nëse nuk i ka bërë 12 muaj punë, atëherë nuk i takon asgjë...
Pyetja: A pranohet namazi në ato xhami dhe ato shtëpi që janë blerë me kredi (kamat)? Kjo gjë është përhapur dhe po përhapet shumë në perëndim. Allahu ju shpërbleftë! Përgjigja: Namazi i cili falet nëpër ato xhami apo shtëpi që janë blerë me kamatë është i pranuar dhe lejohet të falemi nëpër...
Pyetja: Esselamu alejkum! 1. Një vëlla i yni musliman punon në një supermarket të madh, që përveç gjërave ushqimore ka edhe alkool dhe mish derri. Nëse ai vëllai e ka haram të punoj në atë vendpunim apo nuk e ka haram nuk e di. Pyetja është se nëse vëllai na sjell...
Pyetja: A lejohet bashkëpunimi në tregti (hallall) me ithtarët e librit (të krishterët, çifutët) dhe të feve të tjera? Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij...
Pyetja: Selamu alejkum! Desha t’ju pyes në lidhje me kamatën, nëse për shembull kam nevojë për para dhe s’më jep askush. A kam të drejtë të marr në bankë, që do të thotë unë nuk marr kamatë, por e paguaj atë. Ju faleminderit! Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin...
Përkufizimi i huadhënies Sipas kuptimit  gjuhësor, huadhënie do të thotë: prerje, ngase huadhënësi pret një pjesë nga pasuria e tij për t'i dhënë huamarrësit. Ndërkaq, nga aspekti fetar huadhënia është: dhënia e pasurisë ndokujt që të përfitojë nga ajo e pastaj t'i kthehet atij. Ligjshmëria e huadhënies Huadhënia është e lejuar me sunet...
Lavdërimi i takon Allahut, i Cili e bëri të detyrueshëm zekatin, pastrim për shpirtrat dhe shtim për pasuritë, i Cili për shpenzimin në rrugën e Tij ka përcaktuar sevapin dhe shpërblimin e madh, e veçanërisht në këtë muaj fisnik. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Allahut,...
Shkruan: M.D. M.Sc. Ilir Akshija Studimi i sistemit bankar dhe krahasimi me praktikat islame, apo edhe kundërvënia në momente të caktuara është e zakonshme në literaturën ekonomike islame. Një temë që nuk trajtohet rutinë është mënyra e pagesave të punëtorëve dhe vlerësimi i skemave përkatëse sipas një modeli të bazuar në...
Almedin Ejupi Islami mban qëndrim mesatar ndërmjet socializmit dhe kapitalizmit apo ideologjive të tjera të cilat ngrihen mbi parimin e lirisë së pronësisë. Socializmi që nga origjina e tij e mohon parimin e trashëgimisë dhe e konsideron padrejtësi që kundërshton parimet e drejtësisë. Bijve të të vdekurit dhe të të afërmve...
Brenga është një gjendje e rëndë shpirtërore e cila formohet te njeriu në momentin kur ndodhet para një problemi të madh, të cilin mendon se nuk mund t’a zgjidhë. Kjo njëherësh është faza e parë e tronditjes psiqike që ndikon në strukturën e personalitetit. Borxhi shkakton një gjendje të tendosur...