FAZAT E PËRGATITJES “Çdo fëmijë ndërmjet nesh i përngjan shprehive të babait”. Periudha e përgatitjes së vërtetë dhe kontributit të vërtetë në sukses është periudha e fëmijërisë. Në atë periudhë përfundon mbjellja e vlerave dhe principeve të vërteta, të cilat do të përparojnë së bashku me rritjen e fëmijës. Dhe, vërtet, të...
Këtu janë disa fjalë të mençura inkurajuese për pavarësinë nga ndërmarrësit e suksesshëm. Estee Lauder, bashkë-themeluese e kompanive “Estee Lauder”: “Unë nuk erdha këtu duke ëndërruar ose duke menduar për të. Erdha këtu duke e bërë atë”. Autorja e novelave romancë me shitjet më të mira Nora Roberts: “Nëse nuk shkoni pas asaj...
Tregim mbi vlerësimin? Një djalosh, akademik i shkëlqyer aplikoi per pozitën e menaxherit në një kompani të madhe. Ai e kaloi intervistën e parë, drejtori e bëri intervistën e fundit, dhe mori vendimin final. Drejtori zbuloi nga CV-ja se rezultatet dhe arritjet e këtij djaloshi ishin të shkëlqyera në të gjitha drejtimet,...
1. Gëzon sinqeritet dhe paanshmëri, bën kujdes nga syfaqësia, vetëpëlqimi dhe mburrja. 2. Është i zoti në gjuhën e tij letrare, po ashtu bën stërvitje të shumta për fjalime, ligjërata, deklarata dhe hytbe. 3. Posedon memorizime të shumta që e ngrejnë personalitetin e tij në ligjërime si p.sh. pasazhe kuranore, hadithe...
1. Preciz në punët e tij, titullar në administratën e tij, i përgatitur në çështjet e udhëheqësisë së tij. 2. Është rregullator i talentuar. E vendos çdo gjë në vendin e vet, edukon me veprën e tij më shumë se sa me fjalën e tij. 3. Përfundon punët e tij ditë...
MËSUESI I SUKSESSHËM DHE VIRTYTET E TIJ TË NDRITSHME 1. Është model i mirësisë për nxënësit e tij, i dashur tek ata dhe i nderuar. 2. Gjithnjë i pranishëm në orën e tij mësimore, i kujdesshëm dhe i interesuar për t’u sjellë dobi studentëve dhe për t'i ngjitur ata lart në...
Liderët duhet të nxisin gjithmonë një kulturë të mësuari e cila të mbajë gjithmonë lart shpirtin e inovacionit brenda ambienteve të punës.Strategjitë e përdorura nga CEO të famshëm dhe të suksesshëm janë inovative dhe unike, por ato gjithsesi mund të shërbejnë si një shembull shumë i mirë dhe për...
1. E realizon atë që thotë, përgjatë dhënies së përgjigjes fetare është i lirë fizikisht, emocionalisht dhe intelektualisht. Është besnik në fetvanë e tij, i ndrojtur ndaj Zotit të tij. 2. Preokupimi i tij është ruajtja e vetes përpara njerëzve, ka qëllim të mirë me fetvanë dhe sinqeritet me Zotin....
1. Është inteligjent dhe mendjehapur, ka dituri të thella dhe të gjera, ka devotshmëri dhe gëzon një shpirt të lartë. Ndërsa mendjelehti është i padobishëm, injoranti është i verbër. 2. Gjithmonë është në kërkim të diturive dhe informacioneve të reja, përpiqet dhe hulumton dituritë e dobishme, është vrojtues i kohës...
1. Vepron me atë që di. I shfaqen bekimet e diturisë. Posedon sinqeritet dhe dëlirësi në raport me Zotin e tij, qoftë haptazi apo fshehurazi. 2. Është i dobishëm për njerëzit, lë gjurmë të mira tek ata që e rrethojnë, e shpërndan diturinë e nuk e fsheh atë. 3. Duron përballë...