Për drejtuesit, apatia te një anëtar i skuadrës mund të jetë zhgënjimi më i madh. Por sipas startegut të biznesit dhe jetës Tony Robbins, ka disa mënyra për të frymëzuar. E para, asnjëherë mos e quani dikë “dembel”, thotë Robbins, i cili është një tsunam energjie. Ai ka kaluar nga...
Dita prej tetë orësh punë u krijua gjatë Revolucionit Industrial si një përpjekje për të ulur numrin e orëve të punës manuale që punonjësit ishin të detyruar të duronin në fabrika. Kjo ishte një qasje më njerëzore ndaj punës në 200 vitet më parë kësaj, por megjithatë ka fare pak...
Një çështje kyçe e të qenit produktiv është të fokusuarit e mendjes tënde në atë që është dobiprurëse dhe lirimi i mendjes nga mendimet joproduktive. Nëse ne do të ishim në gjendje që ti incizojmë mendimet tona të brendshme dhe t‟ia përsërisim ato vetes tonë çdo ditë, do të...
Zhvillimi i këtyre shtatë shprehive produktive paraqet thelbin e udhëtimit drejtë dashurisë së Allahut të Madhërishëm dhe forcimin e imanit. Konsiderojmë se këto aktivitetet të përmendura janë të një rëndësie esenciale për çdo musliman produktiv. 1. Falja e namazeve vullnetare para dhe pas namazeve farze E dimë se falja e vetëm farzeve...
Sot dua që ne të zhytemi në ajetin vijues. Allahu thotë në Kuran: “Muhammedi është i dërguar i All-llahut, e ata që janë me të (sahabët) janë të ashpër kundër jobesimtarëve, janë të mëshirshëm ndërmjet vete, ti i sheh kah përulen (në rukuë), duke rënë me fytyrë në tokë (në...
Ky shkrim i sotshëm ka të bëjë me mënyrën e udhëtimit të Muslimanit Produktiv! Si mund të arrini më së miri ta shfrytëzoni kohën në ato orë të gjata në rrugë në mënyrë që më të vërtetë ato të shtojnë vlerën e jetës tënde (dhe botës tjetër) në vend...
Po dalin në pah gjithnjë e më tepër fakte që sugjerojnë se shpërblimet financiare mund të mos jenë nxitëset më të mira për një punë, apo performancë të caktuar, sikundër pretendohet shpesh kur flitet për shembull për bonuset e larta të bankierëve në botë, si dhe të ekzekutivëve të...
ISLAMI LUFTON DEMBELIZMIN DHE PAPUNËSINË Nga Sokol Kondakçiu Feja islame është një sistem jetese dhe nuk është një fe me korniza të ngushta, të cilat kufizohen në konturet e faltores, ku ne kryejmë çdo ditë ibadetet më të rëndësishme faljen e namazit, ose ritet e tjera fetare. Feja Islame është një...
Biznesmenët muslimanë janë bashkuar për të mbështetur idenë e krijimit të bizneseve tëreja, jo në frymën e konkurencës së egër, por në atë të mbështetjes për njëri-tjetrin. Më shumë se 100 biznesmen të suksesshëm nga e mbarë bota janë mbledhur në një takim me moton “Ne jemi një”. “Ti je përgjegjës...