Përkufizimi i tregtisë në Islam Shitblerja është njëra nga fushat më të rëndësishme me të cilën njerëzit sigurojnë jetesën dhe mirëqenien e tyre. Jurisprudenca islame e ka vërtetuar këtë veprimtari si formën më të mirë të fitimit, kurse dijetarët islam nënvijëzojnë se tregtia është rruga kryesore e sigurimit të të...
Disa nga sukseset ekonomike të Omer Bin Abdulazizit Dr. Ali Xhumuaher- Rewahineh Omer bin Abdul Azizi nuk kishte shkopin magjik për të shpërndarë mirëqënien në të gjithë umetin islam, por ai arriti të ringjallte ambiciet e njerëzve me vepra dhe jo me fjalë. Ai nuk u soll si një njeri i...
Kontrata e mirëmbajtjes dhe e riparimit Industria ka përparuar shumë kohëve të fundit, gjë që ka sjellë edhe mjete industriale të shumta dhe të llojllojshme. Duke qenë se ato mund të dëmtohen dhe ngecin, gjë e cila ndikon negativisht në produktivitetin e tyre është paraparë kujdesi ndaj tyre, që të...
Qëndrimi i Islamit për monopolin dhe luftën ndaj tij Përkufizimi i përgjithshëm i monopolit është magazinimi i mallit në kohën e lirësisë për ta shitur atë në treg kohën e shtrenjtësisë dhe kur njërëzit të kenë nevojë të theksuar për atë mall. Pasojat që sjell monopoli nuk janë të reja,...
Roli i parimeve Islame në ruajtjen e pasurisë publike Parimet Islame luajnë një rol tejet të rëndësishëm në jetën sociale dhe ekonomike të njeriut dhe të shtetit. Dr. Jusuf Ibrahimi, drejtor i qendrës “Al Kamil” për Ekonominë Islame konfirmon se Islami i dënon krimet e korrupsonit dhe shpërdorimit të pasurisë...
Teoria e taksimit islam Sistemi i taksimit në çdolloj ekonomie është shtylla financiare për të vepruar me sukses në institucione shtetërore si policia, ushtria dhe zyrat qeveritare, po ashtu edhe për të shpenzuar në projekte me interes publik si rrugët, shëndeti, arsimi dhe zhvillimi. Një pjesë të madhe të këtyre...
Investimi nëpër vakëfe – Koha e El-hikrit Periudha kohore e kësaj kontrate është e kufizuar sado e gjatë qoftë ajo. Por tradicionalisht një shfrytëzim i tillë i tokës zgjat pafundësisht edhe nëse në kontratë është përcaktuar koha e qëndrimit, pasi është vetë qiramarrësi ai i cili vendos nëse do të...
Të përbashkëtat dhe dallimet mes zekatit dhe taksës Dr. Isam Abduhadi Ebu Nasr Taksa përkufizohet si një detyrim financiar që u ngarkohet individëve në dobi të të shtetit, ku individi nuk përfiton në mënyrë të drejtëpërdrejtë prej saj, por që nëpërmjet saj realizohen objektiva publike të caktuara. Në legjislacionin islam nuk ka...
Islami e ka ligjëruar ringjalljen e tokës së vdekur (djerrë) dhe vënien e saj në efiçencë, sepse prej këtij procesi përfiton e gjithë shoqëria dhe individitët, pra përmes mbjelljes së tokës dhe ndërtimit të saj. Në këtë mënyrë shtohet prodhimi dhe shoqëria realizon një jetë më të mirë ekonomike....
Një foto ku shfaqet Ervin Hatibi në Stamboll, atje ku e ka zhvendosur jetën prej vitesh, ka ngacmuar opinionistin Namir Lapardhaja që t’i dedikojë këtij rasti një shënim të vogël e mjaft pikant. Ervin Hatibi njihet si ndër penat e arta poetike dhe publicstike të pas viteve ’90-të, por që...