Ashtu siç jeni të informuar, për arsye të ri-organizimit të mbledhjes së detyrueshme, tani stafi i departamentit të Mbledhjes së Borxheve është bartur nga adresa: rruga Musine Kokalari (ish-Zyra Kombëtare e Auditorit) në këtë adresë: rruga Richard Holbrooke – Veternik, Prishtinë (objekti i Doganës së Kosovës, mbrapa qendrës tregtare...
Administrata Tatimore e Kosovës-përkatësisht Departamenti i Operativës ka ndërmarr veprime të fuqishme operacionale ndaj gjithë tatimpaguesve mos-përmbushës, të cilët pavarësisht zhvillimit të aktiviteteve të tyre, nuk kanë paguar detyrimet tatimore. Identifikimi i këtyre bizneseve është bërë nga analiza e riskut, bazuar në Planin e Trajtimit të Rreziqeve. Aktualisht janë duke...
KOMUNIKATË PËR MEDIA – Administrata Tatimore e Kosovës nis suksesshëm vitin 2020 67.1 milion euro të hyra vetëm për muajin janar 2020 Administrata Tatimore e Kosovës nis suksesshëm vitin 2020, ku vetëm për muajin janar janë inkasuar 67.1 milion euro të hyra, që në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit...