Kriza morale dhe qëndrimi i muslimanit ndaj saj Edukata është vyrtyti më i madh me të cilin krenohet dhe dallohet një popull nga popujt e tjerë. Edukata reflekton kulturën e popujve dhe civilizimin e tyre. Sa më lartë të qëndrojë ajo, aq më shumë lartësohet civilizimi i një populli, aq...