1. Shkrimtari i dalluar nuk shkruan derisa të jetë bërë ekspert i çështjes për të cilën ka qëllim të shkruajë, derisa të ketë notuar në sekretet e asaj lëmie. 2.I mbledhë informacionet e shpërndara, i përmbledh, i radhit, i sqaron të paqartat, i fakton ato. Ky është qëllimi i përpilimit. 3....
1. Gëzon sinqeritet dhe paanshmëri, bën kujdes nga syfaqësia, vetëpëlqimi dhe mburrja. 2. Është i zoti në gjuhën e tij letrare, po ashtu bën stërvitje të shumta për fjalime, ligjërata, deklarata dhe hytbe. 3. Posedon memorizime të shumta që e ngrejnë personalitetin e tij në ligjërime si p.sh. pasazhe kuranore, hadithe...
1. Preciz në punët e tij, titullar në administratën e tij, i përgatitur në çështjet e udhëheqësisë së tij. 2. Është rregullator i talentuar. E vendos çdo gjë në vendin e vet, edukon me veprën e tij më shumë se sa me fjalën e tij. 3. Përfundon punët e tij ditë...
Liderët duhet të nxisin gjithmonë një kulturë të mësuari e cila të mbajë gjithmonë lart shpirtin e inovacionit brenda ambienteve të punës.Strategjitë e përdorura nga CEO të famshëm dhe të suksesshëm janë inovative dhe unike, por ato gjithsesi mund të shërbejnë si një shembull shumë i mirë dhe për...
1. Studenti i suksesshëm ka ambicie dhe nuk njeh kthim prapa, ai ka entuziazëm dhe dëshirë dhe nuk ngurron e as ka lëkundje, i pajisur me një vullnet të pashoq dhe kujdes ndaj të dobishmes. 2. Njohuritë e tij janë frytet e dijenisë së virtytshme, fundi i tij është i...
Dembelia është barrikadë në rrugën drejt suksesit. Kush i nënshtrohet asaj i është nënshtruar papunësisë dhe kotësisë. Dembelët nuk bëjnë kujdes tek shohin karavanin e jetës duke i'a mbathur me të katra. Nuk e degjojnë thirrësin duke ftuar drejt lavdisë së jetës nga mëngjesi gjer në darkë?! Profeti Muhamed...
Të suksesshmit, falë ambicies dhe vendosmërisë së tyre, Allahu u'a lehtëson vështirësitë dhe u'a akomodon rrethanat. Ndërsa përtaci, dështaku, justifikohet me rrethanat dhe peripecitë e motit dhe me gjendjen e tij të humorit. Allahu i Madhërishëm për hipokritët shpalli: “Thanë: Mos dilni në nxehtësi! Thuaj: 'zjarri i Xhehenemit është edhe më...
Ambicia është një aspiratë e vazhdueshme, një këmbëngulje për ngjitje, një përpjekje për plotësim, ajo është sfiduese e egos epshore dhe rezistencë e pa kompromis përballë çalimeve të jetës. Ajo i përgjigjet thirrjes për lavdi, zërit të arsyes, britmës për ringjallje: Ejani në shpëtim! Ambicia lind me fëmijën, ushqehet me qumështin,...
Administrata Tatimore e Kosovës-përkatësisht Departamenti i Operativës ka ndërmarr veprime të fuqishme operacionale ndaj gjithë tatimpaguesve mos-përmbushës, të cilët pavarësisht zhvillimit të aktiviteteve të tyre, nuk kanë paguar detyrimet tatimore. Identifikimi i këtyre bizneseve është bërë nga analiza e riskut, bazuar në Planin e Trajtimit të Rreziqeve. Aktualisht janë duke...
Mungesa e kuadrove profesionale në shumë sektorë të ekonomisë, ka bërë që bizneset sërish të alarmojnë institucionet për ndryshimin e politikës arsimore, apo dhënien përparësi regjistrimit të nxënësit në shkollat e mesme profesionale.Nëse vazhdohet me politikën e deritashme dhe nëse merret parasysh largimi i të rinjve jashtë vendit, bizneset...