Dembelia është barrikadë në rrugën drejt suksesit. Kush i nënshtrohet asaj i është nënshtruar papunësisë dhe kotësisë. Dembelët nuk bëjnë kujdes tek shohin karavanin e jetës duke i'a mbathur me të katra. Nuk e degjojnë thirrësin duke ftuar drejt lavdisë së jetës nga mëngjesi gjer në darkë?! Profeti Muhamed...
Agjencia e Statistikave te Kosovës (ASK) ka publikuar “Bruto Produktin Vendor” (BPV) për tremujorin e tretë të vitit 2019, sipas aktiviteteve ekonomike dhe me qasjen e shpenzimeve me çmime aktuale dhe konstante. BPV në TM3 të vitit 2019 shënon rritje reale për 4.38% në krahasim me TM3 të vitit 2018. Rritje...
Gjërat e liga dhe të papastra janë fusha tjera të ndaluara të biznesit. "Domosdoshmëria nuk njeh ligj", është rregull i cili nuk guxon të keqkuptohet a keqpërdoret në dritën e asaj që është e papastër. Të poseduarit e një jete luksoze, të rehatshme dhe komode nuk është domosdoshmëri. Domosdoshmëri është gjëja...
Një faqe në internet për udhëtarët muslimanë, e cila përfshin një bazë të dhënash të restoranteve hallall dhe udhëzon udhëtarët në përpjekje për të përfituar në rritjen e numrit të turistëve islamë. Specialistët e firmës me bazë në Singapor e kane quajtur faqen HalalTrip.com. Aty ofrohen një gamë e gjerë...
Banorët kosovarë gjithnjë e më shumë janë duke blerë ushqim të prodhuar në vend, por si konsumatorët, ashtu edhe ekspertët e biznesit pranojnë se duhen marrë masa për të përmirësuar cilësinë e prodhimeve vendase. Kryetari i Aleancës kosovare të Biznesit Agim Shahini tha se konsumi i prodhimeve vendase është rritur...
Njohja nga UNESCO e picës “Margarita” si trashëgimi e njerëzimit është në rrezik për shkak të përdorimit të furrës elektrike. Ky është alarmi i ngritur nga shoqata ”Pizzaiuoli” në Napoli, e kryesuar nga Sergio Miccu. ”Arti i picës napoletane është përdorimi i furrës së drurit për gatimin e picave. Tradita...
Zbatimi i premtimit të klientit në shitblerjen murabaha Të gjithë dijetarët bashkëkohorë që kanë folur rreth mënyrës së realizimit të murabahasë bankare, kanë theksuar se nëse banka dhe blerësi bëjnë marrëveshje tregtie paraprake që blerësi të shkojë te banka dhe të thotë blijeni ju këtë makinë për dhjetë mijë euro,...
Kam dilema se kujt t'ia jep zekatin, shumë ma kërkojnë, unë kam shumë mendime. Sqarimi i pyetjeve, dilemave dhe dispozitave se kujt i takon zekati? A lejohet të jepet për nxënësin e dijes ? Dijetarët e fikhut janë të një mendimi se është e lejuar që zekati t'i jepet nxënësit të dijes....
Pytje nga MARKETINGU l  POLITIKA E DISTRIBUCIONIT (SHPËRNDARJES) l  Distribucioni (shpërndarja) është njëri nga instrumentet e marketingut miks. l  Distribucioni është kompleks i tërë, që bazohet në politikë të definuar në vendime dhe strategji për zgjidhjen e kanaleve të shitjes dhe të logjistikës së marketingut. DISTRIBUCIONI përbëhet nga dy tërësi: zgjedhja dhe koordinimi i...
Deri më tani, Evropa është goditur më rëndë se çdo kontinent tjetër nga COVID-19. Vendet e Evropës Lindore janë prekur më pak se ato të Perëndimit, madje edhe Gjermania Lindore më pak se Gjermania Perëndimore, kurse Evropa Jugore ka vuajtur më shumë se Veriu. Vdekshmëria për person në Spanjë është më...