Nga David Shortell, CNN Washington, DC (Business CNN) Të mërkurën Prokurorët federal akuzuan dy ish-punonjës të Twitterit për spiunim ne interes të Arabisë Saudite .   Ali Alzabarah, një shtetas saudit, dhe Ahmad Abouammo, një qytetar amerikan, përdorën qasjen e tyre në gjigantin e mediave sociale për të mbledhur informacione të ndjeshme...
Zekati i drithërave dhe i frutave apo kokrrave Se në këtë lloj obligohet të jepet zekati, kemi argumente nga Kurani, Suneti dhe konsensusi i dijetarëve (ixhmai). Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që besuat, jepni prej të mirave që keni fituar dhe prej atyre që Ne jua nxorëm juve prej tokës.”(el...
Fillimet e vullnetit janë një shqetësim dhe preokupim, kurse fundi i tij është vendosmëria. Ne themi për dikë që është i vendosur, pasi ka arritur atje ku ka dëshiruar. Gjithashtu, themi “mbret i vendosur” për një mbret të fuqishëm, i cili kur e dëshiron diçka, e arrin. Një besimtar, nuk mund...
Warren Buffett, ka lindur në 1930 dhe është një nga biznesmenët më të suksesshëm amerikanë. Ai është konsideruar gjerësisht si investitori më i suksesshëm i shekullit XX. Në vitin 2008 ai ka qenë personi më i pasur në botë, ndërsa në 2011 i treti në listë. Revista Time e ka...
Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xhele shanuhu. Salavatet qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin salallahu alejhi ue selem, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Fatkeqësisht te shqiptarët është përhapur shumë...
Pyetja: Es selamu alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu. Desha të di lidhur me disa hippermarkete të cilat organizojnë lojë shpërblyese me rastin e blerjes së mallit në ato markete. A është e lejuar që të blihet për këtë qellim (për të fituar p.sh. shpërblimin e premtuar) dhe po qe se nuk...
Nr.3 Pyetje: Disa muslimanë punojnë në një karburant, pronari i toleron të falin namazin. Ideja është se ditën e xhuma patjetër njeri prej tyre duhet të qëndrojë në pune, kështu që ata mund ta bëjnë me radhë qëndrimin në punë ditën e xhuma. A konsiderohet kjo një justifikim për lënien e...
Asnjë biznes nuk është i detyruar të ulë marzhin e fitimit vetëm për të shitur. Uljet e çmimeve janë një metodë shumë e mirë për rritjen e shitjeve, por me një kosto super të lartë. Akoma më keq, nëse klientët mësohen me oferta, ata nuk do të blejnë normalisht por...
Të kuptosh psikologjinë e konsumatorit dhe iracionalitetin në vendim-marrjen e njerëzve është kushti kryesor që i paraprin zhvillimit të fushatave të ndryshme të marketingut për çdo biznes apo produkt. Sigurisht që ekzistojnë principe të shumta rreth sjelljes konsumatore, të cilat marketerët jo vetëm që duhet t’i njohin por edhe t’i...
A lejohet hapja e restoranteve dhe picerive gjatë kohës së agjërimit në ditët e Ramazanit? Përgjigje: Agjërimi i Ramazanit është detyrim për çdo musliman që ka plotësuar kriteret që parashtron feja islame për këtë obligim. Respektimi i shenjtërisë së këtij muaji është gjithashtu obligim për besimtarët, ndaj hapja e restoranteve, picerive...