Më poshtë paraqesim një subjekt, i cili rrallë është ekspozuar nëpër podiumet e ndryshme dhe pa ekzagjerim mund të them se rrallë do të gjeni një shqyrtim kaq të reduktuar dhe kaq të qëlluar në këtë lëmi. Edhe burimet angleze që flasin mbi këtë lëmi, thjesht mund të kenë...
Ashtu siç jeni të informuar, për arsye të ri-organizimit të mbledhjes së detyrueshme, tani stafi i departamentit të Mbledhjes së Borxheve është bartur nga adresa: rruga Musine Kokalari (ish-Zyra Kombëtare e Auditorit) në këtë adresë: rruga Richard Holbrooke – Veternik, Prishtinë (objekti i Doganës së Kosovës, mbrapa qendrës tregtare...
Administrata Tatimore e Kosovës-përkatësisht Departamenti i Operativës ka ndërmarr veprime të fuqishme operacionale ndaj gjithë tatimpaguesve mos-përmbushës, të cilët pavarësisht zhvillimit të aktiviteteve të tyre, nuk kanë paguar detyrimet tatimore. Identifikimi i këtyre bizneseve është bërë nga analiza e riskut, bazuar në Planin e Trajtimit të Rreziqeve. Aktualisht janë duke...
Miti i tiranit të drejtë: Në shoqëritë islame, është përhapur rëndom koncepti i tiranit të drejtë dhe kjo për shkak të mungesës së ëndrrës së demokracisë. Kështu, ato kënaqen dhe e pranojnë tiraninë, të shoqëruar me një urim që ajo të jetë e drejtë. Për ta mbështetur këtë koncept të...
Palët e tiranisë. Ekzistojnë tre palë dhe shtylla të cilët ndërveprojnë dhe janë në aleancë me njëri-tjetrin duke krijuar sistemin e tiranisë prej të cilit përfitojnë, ose mendojnë se përfitojnë disa persona. Dr. Jusuf Karadavi, në fetvatë e tij bashkëkohore, volumi i dytë, i përcakton qartë këto tre palë...
Tipat e personalitetit që priren për despotizëm A ekzistojnë tipe të caktuara personaliteti që kanë prirje për sjellje despotike?  Po. Studimi i jetës së tiranëve dhe despotëve më të njohur, kanë zbuluar ekzistencën e tipeve të caktuara të personalitetit që anojnë nga sjelljet me natyrë tirane dhe despotike. Kjo përforcohet...
Hyrje: Kur nisa të shkruaj mbi këtë studim modest, vetëdija ime ishte e mbushur me imazhe të tiranisë së brendshme të njeriut, ku një nga sferat njerëzore dominonte mbi të tjerat. Po ashtu, mu kujtua dhe tirania brenda familjes, ku dallova etër tiranë, bashkëshortë, vëllezër më të mëdhenj dhe nëna...
I ftuar: Doktor Nexhm Abdurrahman Khalef. Profesor asistent i studimeve islame në universitetin e shkencave dhe teknologjisë në Axhman. Veprat e tij në fushën e studimeve islame arrijnë në 29. Prof. Xhasim El-Mutava: ”Paqja e Zotit qoftë mbi ju! Ju urojmë mirëseardhjen në programin tonë javor “Familjet e lumtura”, për të...
Inteligjenca emocionale Kohët e fundit, janë publikuar një sërë librash dhe studimesh që flasin për një lloj tjetër inteligjence, e cila njihet me emrin “Inteligjenca emocionale”. Besohet se kjo inteligjencë, është përcaktuese e 80% të mundësisë së suksesit apo dështimit të njeriut në jetë, ndërkohë që inteligjencës tradicionale i mbetet më...
I ftuar: Jusuf Muhamed Abdullah Profesor në universitetin e Katarit. Prof. Xhasim El-Mutava: ”Paqja e Zotit qoftë mbi ju! Ju urojmë mirëseardhjen në emisionin tonë, për të cilin kemi zgjedhur si moto:”Derisa lumturia të jetë tradita jonë”. Tema të cilën do të trajtojmë sot është paksa si e çuditshme, veçse ajo ka lidhje...