Shitja me Këste Pyetje: A konsiderohet apo jo kamatë shtesa që i bën shitësi mallit kur ai e shet atë me një afat të caktuar (me këste)? P.sh. një mall e ka vlerën 500 dërhem, nëse e blen me para në dorë, por nëse e blen me afat dhe këste,...
Shitja në derë të xhamisë Pyetje: çfarë gjykimi ka për shitjen te dera e xhamisë, sidomos para dhe pas namazit të xhumasë, sepse ka njerëz që shesin derisa nis hutbja dhe pastaj hyjnë në xhami? Po, nëse ky mall që shitet është misvak apo parfum çfarë gjykimi ka? Përgjigje: Shitja te dera...
Shitja e aksioneve dhe shitja me ankand publik Komisioni i Përhershëm i Fetvave në Mbretërinë e Arabisë Saudite Shitja e aksioneve Pyetje: Unë kam blerë disa aksione dhe i shita ato më shtrenjtë sesa i bleva. Cili është gjykimi i veprimeve (transaksioneve) me to, duke ditur që më kanë mbetur akoma disa...
Dispozitat e kartëmonedhës Lavdia i takon vetëm Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin për Profetin tonë Muhamed, pas të cilit nuk ka profet tjetër, për familjen dhe shokët e tij. Asambleja e Akademisë së Fikhut Islam mori në shqyrtim studimin e paraqitur para saj në lidhje me temën që ka...
Pyetje: Esselamu alejkum! Dihet që ditën e Xhuma është e ndaluar puna gjate faljes së xhumasë, por ndërkohë orari I punës së punëtorëve të mi është deri ne orën 16.00. Nuk është se kam punëtorë besimtarë të cilët falin namazin. E vetmja mundësi është që t’i lë të punojnë të Premten...
Autori: Mr. Flamur Sofiu Kur i kthehemi historikut të zanafillës së sigurimit do të shohim se ky daton që nga shekulli XVI, ku sigurimi vije në shprehje për shkak të paraqitjes së rreziqeve dhe dëmeve që i kanoseshin anijeve që ishin të mbushura përplot me mallra të llo-llojshëm. Ky lloj...
Dispozita e dhënies së zekatit për motrën dhe babain Pyetje: A lejohet që t’i jap motrës sime zekatin, nga pasuria ime, duke ditur se ajo nuk ka të ardhura të tjera përveç pensionit të babait që ka vdekur? Përgjigje: Nëse motra jeton e pavarur dhe e vetme në shtëpinë e saj...
Marketingu në shumë nivele (MLM) dhe gjykimi islam për të Paraja është një nga elementët themelor të ekonomisë së individëve dhe shoqërive njerëzore dhe në veçanti në epokën që jetojmë, ku shkëmbimi material për produkte dhe shërbime bëhet kryesisht nëpërmjet parasë, e cila është edhe mjeti kryesor që vlerëson koston...
Disa sqarime në lidhje me MLM-të 1) Pyetje: Nëse nuk bën të përfshihemi si pjesë e kompanive MLM, siç është LR, çfarë të bëjmë me produktet e blera? Përgjigje: Pasi tashmë keni dalë nga skema dhe nuk jeni më pjesë ose bashkëpunëtor i një kompanie MLM, si kompania e përmendur në pyetje, është...
Nr.3 Pyetje: Disa muslimanë punojnë në një karburant, pronari i toleron të falin namazin. Ideja është se ditën e xhuma patjetër njeri prej tyre duhet të qëndrojë në pune, kështu që ata mund ta bëjnë me radhë qëndrimin në punë ditën e xhuma. A konsiderohet kjo një justifikim për lënien e...