Nga Dr. Muhamed Falih Mutalik Beni Salih (Studim i botuar në revistën “Studime Bashkëkohore të Fikhut”) Padyshim që ushqimi duke qenë pjesë e rëndësishme e përditshmërisë njerëzore është trajtuar nga Feja Islame me përparësi të veçantë. Përveç përcaktimit se cilat janë ushqimet e lejuara dhe ato të ndaluara legjislacioni islam është...
Asambleja e Juristëve Muslimanë të Amerikës Vendimi i dymbëdhjetë: Puna në dyqanet ushqimore dhe restorante. Muslimanit nuk i lejohet të punojë në dyqane dhe restorante, ku serviren ndër të tjera dhe ushqime të ndaluara fetarisht, nëse kjo punë përfshin kontakt të drejtpërdrejtë me objektet e ndaluara, si servirja e pijeve alkoolike,...
Si veprohet me pasurinë e fituar haram? Në çdo kohë gjenden njerëz të cilët nuk i binden urdhëresave të Zotit dhe kryejnë atë që Ai ka ndaluar. Një nga këto ndalesa, që shpesh nuk respektohet, është edhe sigurimi i pasurisë me anë të mjeteve të ndaluara, siç është vjedhja, grabitja,...
PUNA NE ORGANET E DREJTESISE Nr. 65 Asambleja e Juristëve Muslimanë të Amerikës Vendimi i tetë: Puna në organet e drejtësisë Zoti i ka dërguar Profetët e Tij dhe i ka zbritur Librat që njerëzit të gjykojnë me drejtësi. Rruga që ata duhet të ndjekin për t’ia arritur këtij qëllimi është të gjykojnë...
PUNA SI TAKSIST DHE RASTET KUR PASAGJERI MBART ME VETE DIÇKA TE NDALUAR FETARISHT. Nr. 68 Asambleja e Juristëve Muslimanë të Amerikës Vendimi i njëmbëdhjetë: Puna si taksist dhe rastet kur pasagjeri mbart me vete diçka të ndaluar fetarisht. Nuk i lejohet një shoferi mysliman që të lidh një kontratë për të transportuar...
PUNA NE FUSHEN IMOBILIAREVE DHE RASTET KUR PERZIHET HALLALLI ME HARAMIN Nr. 67 Asambleja e Juristëve Muslimanë të Amerikës Vendimi i dhjetë: Puna në fushën imobiliareve dhe rastet kur përzihet hallalli me haramin Norma bazë për sa i përket punës si sekser është lejimi, përderisa aktivitetet për të cilat ndërmjetësohet janë të lejuara....
Asambleja e Juristëve Muslimanë të Amerikës Puna në kompanitë e kartave të kreditit Në kohën e sotme kartat e kredit kanë marrë një rëndësi të madhe, sepse kanë zënë vendin e monedhave fizike dhe kanë bërë të panevojshme mbartjen e parave dhe ruajtjen e tyre. Si të tilla ato janë shndërruar...
A lejohet hapja e restoranteve dhe picerive gjatë kohës së agjërimit në ditët e Ramazanit? Përgjigje: Agjërimi i Ramazanit është detyrim për çdo musliman që ka plotësuar kriteret që parashtron feja islame për këtë obligim. Respektimi i shenjtërisë së këtij muaji është gjithashtu obligim për besimtarët, ndaj hapja e restoranteve, picerive...
Qëndrimi i Islamit për monopolin dhe luftën ndaj tij Përkufizimi i përgjithshëm i monopolit është magazinimi i mallit në kohën e lirësisë për ta shitur atë në treg kohën e shtrenjtësisë dhe kur njërëzit të kenë nevojë të theksuar për atë mall. Pasojat që sjell monopoli nuk janë të reja,...
Gjykimi fetar për disa çështje që kanë të bëjnë me ruajtjen dhe investimin e vakëfeve Përgatiti hoxhë Justinian Topulli Përkufizimi i vakëfit Nga ana gjuhësore fjala uakf në gjuhën arabe do të thotë: i ndalur, i bllokuar, i palëvizshëm. Fetarisht vakëfi është: Ruajtja e një pasurie dhe shpenzimi i përfitimeve të saj në...