Mënyra se si e mbushni baterinë e telefonit mund të jetë thelbësore jo vetëm për faturat e energjisë elektrike dhe sigurinë tuaj, por edhe për jetëgjatësinë e baterisë. Për t’i bërë bateritë e përdorura të zgjasin më shumë, këshillohet që asnjëherë të mos e mbushni 100% ose t’i lini të...
Të arrish suksesin do të thotë të përqafosh motivimin tënd. Shkencëtarët nga Universiteti Emory thonë se inflamacioni kronik është një shqetësim i madh dhe se mund të ndërhyjë me përpjekjen tuaj për të vazhduar dhe për të eksploruar. Inflamacioni kronik shtrydh furnizimin e dopaminës së trurit tuaj. Autorët Michael Treadway,...
Ky kod fillimisht varet në lëndën e tij kryesore, në një grup të parimeve të përgjithshme. Këto parime janë marrë nga libri 'Usul el-Fikh' në përgjithësi dhe 'Fikh el-Mu'amalat' në veçanti. Këto parime janë: Pajtueshmëria me qëllimet e Sheriatit islam për ruajtjen e fesë, vetes, fëmijëve, mendjes dhe pasurisë....
Liderët duhet të nxisin gjithmonë një kulturë të mësuari e cila të mbajë gjithmonë lart shpirtin e inovacionit brenda ambienteve të punës. Strategjitë e përdorura nga CEO të famshëm dhe të suksesshëm janë inovative dhe unike, por ato gjithsesi mund të shërbejnë si një shembull shumë i mirë dhe për...
Kodi etik islam ka disa objektiva kryesore të caktuara: Themelimin e një kodi islam i cili rregullon, zhvillon dhe vërteton metodat biznesore brenda kornizës fetare. Ky kod gjithashtu simbolizon udhëzimin për t'i mbrojtur biznesmenët nga rreziqet. Ky kod do të jetë bazë ligjore për determinimin e përgjegjësisë së biznesmenëve...
Ka një statistikë për të cilën çdo ndërmarrës ka dëgjuar të paktën njëherë, nëntë nga 10 ide biznesi dështojnë. Ndërmarrësia është lojë fati. Dhe me të gjitha monedhat të grumbulluara, është e vështirë të dini nëse një ide ka gjasa. Unë kam bërë hapin katër herë, dhe çdo herë është...
Organizatat, unionet dhe asociacionet (shoqëritë) e biznesmenëve anekënd botës, së fundmi, kanë zhvilluar kode biznesore. Këto (kode) përfshijnë kushte, marrëveshje, parime dhe kritere të cilat duhet të respektohen me qëllim të ruajtjes dhe mbrojtjes së bizneseve të tyre. Përpjekje të konsiderueshme janë bërë për të vënë kode të tilla....
“Sa është paga juaj e tanishme?”, ju pyet një intervistues pune. Ju nervozoheni në çast, pa ditur si të përgjigjeni. Disa mund t’ju këshillojnë që t’i bëni bisht pyetjes ose të jepni një shifër të përafërt për të shmangur shifrën e saktë, por sipas Suzy Welch, mënyra më e mirë...
Të kesh oferta të shumta pune është një gjë fantastike sepse të jepet mundësia për të zgjedhur më të mirën e mundshme. Por, shpeshherë një fakt i tillë mund të shndërrohet në diçka vërtet stresuese. Ju doni të siguroheni se zgjedhja që do të bëni do të jetë më e...
Sovraniteti material në popujt islamë në përgjithësi dhe në mesin e biznesmenëve në veçanti që rrjedh nga mendimi ose ideja shekullore, ka rezultuar në devijimin e disa biznesmenëve nga udhëzimet e Allahut dhe nga rregullat që kanë të bëjnë me transaksionet. Si rrjedhojë, marrëveshjet janë shkelur dhe ata kanë...