“Ne nuk i shohim (perceptojmë) gjësendet ashtu siç janë ato, por ashtu siç jemi ne vetë.” Sokrati Ahmedi është një djalosh njëzetvjeçar. Gjith- monë ankohej nga babai i tij si e trajtonte atë sikur të jetë femijë, nuk e lejonte të bënte asgjë nga ato që ai dëshironte, por e terrorizonte...
Drejtimi i një kompanie në një industri të caktuar mund të jetë një rrugëtim interesant dhe shumë frytdhënës. Mirëpo, nëse jeni duke e menduar krijimin e biznesit tuaj, duhet të kuptoni që sado që mund të duket diçka e mirë, është po aq sfiduese si dhe kërkon shumë punë...
Respekti është diçka i cili nuk jepet automatikisht. Duhet të fitohet. Kur jeni në pozitë udhëheqëse, është e rëndësishme që njerëzit me të cilët punoni të ju respektojnë. Ata mund të respektojnë shprehitë tuaja të punës, inteligjencën apo aftësinë tuaj për të mbyllur një marrëveshje. Por ende, respekti ka...
Bindja dhe dëgjueshmëria ndaj njerëzve në përgjegjësi, dhe hartimi i ligjeve dhe rregulloreve, e në veçanti ato që kanë të bëjnë me biznesin janë obligative, përderisa nuk shkelin dhe dhunojnë ligjet e Allahut të Lartësuar. Biznesmenët duhet të jenë në koordinim me ligjet, me qëllim që të shmangin rastet...
"Dhe ishte për ju, i Dërguari i All-llahut shembulli më i mirë.” (Kur’an) Ne i imitojmë të tjerët qysh prej fëmijërisë në mënyrë që të formojmë personalitetin tonë. Dhe personaliteti është: një grumbull sjelljesh, të cilat i përfiton njeriu dhe me të njëjtat sjellje ai ndien se dallon nga të...
Puna nga shtëpia është një alternativë që ja vlen ta marrësh në konsideratë, sigurisht në disa profesione dhe procese të caktuara pune. Por ndonëse është e preferuar,veçanërisht nga punëdhënësit,bart me vete rreziqet e veta që po jua rendisim më lart. 1. Përjashtimi nga kultura e kompanisë. Duke e kryer punën në...
Ndërmarrësit janë shitës. Ndërmarrësit e suksesshëm nisin një biznes dhe janë të mirë që t’i bëjnë njerëzit të thonë ‘’po’’ për propozimet e tyre. Si shitës, ju keni diçka për të shitur, qoftë një produkt, shërbim, përvojë apo diçka tjetër. Qëllimi juaj është t’i ndihmoni konsumatorit të thotë ‘’po’’ për...
Një analizë për librin e John Bolton “Dhoma ku ndodhi –Memoare nga Shtëpia e Bardhë”, logjikën qeverisëse të presidentit Trump të koncentruar në ekonomi, (mos) kuptimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe implikimet që mund të kenë poltikat Trumpiste në marrëveshjen finale mes Kosovës dhe Serbisë. Më 23 qershor 2020, John Bolton,...
Ruajtja dhe shumëzimi i pasurisë përmes mjeteve ligjore është një nga objektivat e Sheriatit Islam. Prandaj, paraja duhet investuar nga personat e aftë dhe të kualifikuar në këtë sferë, përndryshe efekti do të jetë i dëmshëm. Sheriati ka ndaluar lloje të caktuara të shitjeve, sepse ato shpijnë në humbje...
Strategjia e ndryshimit të së kaluarës “E haluara nuk është gjë tjetër vetëm se një thesar i mbushur me aftësi, njohuri dhe  përvojë, pa të cilat njeriu zhduket në errësirë.” Dr. Ihrahim el-Fekij A është e mundur të ndryshohet e kaluara? Kështu filloi një program televiziv në njërin prej televizoneve të famshëm, në...