Marrja e pasurisë së të tjerëve në mënyrë të ndaluar, manifestohet në më shumë forma, si: mitëmarrje, mashtrim, bixhoz, monopol, urdhër për t'i ngritur çmimet, mashtrim në peshojë dhe zvarritje të borxheve. Praktikat e tilla janë të ndaluara nga Allahu i Lartësuar. Përfitimi duhet të arrihet vetëm përmes kanaleve...
Strategjia e ngritjes dhe e rënies “Çdo ditë vepro ashtu që t’i ulësh gjërat që nuk i dëshiron dhe t'i ngresh ato gjëra që i dëshiron. Vepro kështu derisa gjërat e padëshiruara të largohen nga ti dhe vendin e tyre ta zënë gjërat e dëshiruara.” Dr. Ibrahim el-Fehij Mendimi pozitiv ngritet "Ne më...
Kolegë të shkëlqyer me një ‘Mirëmëngjes’, ‘ Ditë të këndshme’, ‘Ckemi’ apo ‘Mirupafshim’. Duke e përshëndetur një person ti je duke e njohur dhe duke e mirëpritur prezencën e tij/saj. Thuaj ‘Të lutem’ kur kërkon ndihmë nga një koleg. Psikologjikisht fjala ‘ Të lutem’ është një fjale magjike. Thuaj ‘Faleminderit’ pasi...
SUKSESI NË AHIRET Pas vdekjes së tij njeriu do ta posedojë Vetëm shtëpinë të cilën më parë e ka ndertuar Nëse e ka ndërtuar më të mira, ateherë qëndrimi i tij në të do të jetë i këndshëm, E nëse e ka ndërtuar me të këqija, ateherë qëndrimi i tij në të do të jetë...
Të komunikuarit nëpërmjet email-it tashmë është kthyer në pjesë të zakonshme të punës. Ky proces kërkon që ju të jeni të saktë në përpilimin e tyre. Këshillat më poshtë do t’ju ndihmojnë të jeni sa më profesionistë në komunikimin e shkruar me kolegët tuaj dhe këdo tjetër. Nga subjekti te...
Ky shkrim i sotshëm ka të bëjë me mënyrën e udhëtimit të Muslimanit Produktiv! Si mund të arrini më së miri ta shfrytëzoni kohën në ato orë të gjata në rrugë në mënyrë që më të vërtetë ato të shtojnë vlerën e jetës tënde (dhe botës tjetër) në vend...
Është në natyrën e njeriut që të mundohet të lërë përshtypje sa më të mirë në një takim. Poshtë po ju sjellim disa “trika”, si të dukeni sa më i mençur në mesin e njerëzve që ju rrethojnë. Pyete për familjarët Është shumë me rëndësi që ju të dini nëse familjarët...
Sovraniteti material në popujt islamë në përgjithësi dhe në mesin e biznesmenëve në veçanti që rrjedh nga mendimi ose ideja shekullore, ka rezultuar në devijimin e disa biznesmenëve nga udhëzimet e Allahut dhe nga rregullat që kanë të bëjnë me transaksionet. Si rrjedhojë, marrëveshjet janë shkelur dhe ata kanë...
Ky kod fillimisht varet në lëndën e tij kryesore, në një grup të parimeve të përgjithshme. Këto parime janë marrë nga libri 'Usul el-Fikh' në përgjithësi dhe 'Fikh el-Mu'amalat' në veçanti. Këto parime janë: Pajtueshmëria me qëllimet e Sheriatit islam për ruajtjen e fesë, vetes, fëmijëve, mendjes dhe pasurisë....
Ju mund të keni filluar punë në një pozitë të thjeshtë ose ndoshta jeni një punonjës mesatar në një kompani të njohur. Kudo që të jeni në karrierën tuaj, nëse jeni ambicioz dhe me synime, mund të keni një pyetje në mendjen tuaj: a do të bëhem CEO një...