Turqia, lidere botërore në prodhimin e pambukut pa GMO

0
90

Falë kërkimeve të nisura që në vitet e para të republikës në lidhje me pambukun, Turqia prodhon farën kombëtare të pambukut me anë të metodave klasike të mbarështimit, pa organizma të modifikuara gjenetikisht (GMO)…

Turqia ka rezultuar vendi me prodhimin më të lartë në botë të fibrave të pambukut për njësi me fara të zhvilluara me metoda të mbarështimit klasik, pa bërë transferim gjenesh.

Falë kërkimeve të nisura që në vitet e para të republikës në lidhje me pambukun, Turqia prodhon farën kombëtare të pambukut me anë të metodave klasike të mbarështimit, pa organizma të modifikuara gjenetikisht (GMO).

Ky lloj pambuku është cilësor, me rendiment të lartë, i qëndrueshëm ndaj sëmundjeve dhe i përshtatshëm për vjeljen e motorizuar.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here